Ketä autan?

Pääasiallisesti asiakkaani ovat pieniä, keskisuuria tai suuria yrityksiä, joissa ollaan huomattu, että ihmiset todella ovat tärkein resurssimme organisaation kaikilla tasoilla. Asiakasryhmäni ovat yleensä esimiehiä, myyjiä tai asiantuntijoita organisaation eritasoilta mutta myös johtoryhmiä ja yksittäisiä avainhenkilöitä.

Palvelut:
Autan organisaatiota muutosten läpiviemisessä yrityskohtaisesti räätälöityjen palveluiden avulla
  • Hiotaan johtoryhmän, tiimin tai projektiryhmän luottamus uudelle tasolle ja viedään yhteinen työskentely uudelle tasolle
  • Sparrataan johto ja avainhenkilöt vahvistamaan johtajuuttaan sekä toteuttamaan strategiaa kulttuurin mahdollistamalla tavalla
  • Varmistetaan, että kulttuuri tukee valittua strategiaa niin, että strategian on mahdollista toteutua.

 

Autan ihmisiä johtamaan paremmin
  • Coaching prosessit ja ammattilaisena kasvaminen. Autan ihmisiä nousemaan uudelle tasolle. Filosofiaani määrittelee rinnalla kulkeminen ja mahdollisuuksien näkeminen. Tärkein taito nyt ja tulevaisuudessa on itsensä johtamisen taito.
  • Esimiestyön parantaminen. Esimies voi parhaimmillaan ja pahimmillaan olla ihmiselämän kolmanneksi tärkein suhde, perhesuhteiden jälkeen. Niinpä ei ole ihan sama, miten lähiesimies käyttäytyy tai millaiset ovat hänen vuorovaikutustaitonsa. Ei perinteisiä prosesseja vaan esimiestyötä ja johtamista pintaa syvämmältä.

 

Osta minut! Palkkaa minut!
  • Olen työelämän muuttaja. Voit ostaa ja palkata minut pidempään tai lyhyempään projektiin. Tarvitsetko sisäistä valmentajaa? Kulttuuriministeriä? Kehittäjää? Puhuttajaa? Myyntivoimaa? Väliaikasta liiketoiminnan vetäjää? Tässä minä olen. Ole yhteydessä niin jutellaan ja suunnitellaan yhdessä lisää.

 

Organisaatiot:

Minun on helpoin työskennellä organisaatioiden ja ihmisten kanssa, jotka ovat aktiivisia, tavoitteellisia, päämäärätietoisia, keskustelevia ja uskaltavat haastaa vanhoja toimintamalleja. Näissä organisaatioissa on yleensä huomattu, että yksi tärkeimmistä liiketoiminnallisesta yksityiskohdasta on lähiesimiesten ja yksilöiden suhteet.  Olen hyvä tiimikulttuurin, ryhmädialogin ja kommunikaation kehittämisessä. Liiketoiminnallista kehitystä saadaan aikaan, kun keskitytään organisaatio- ja palvelukulttuurin sekä asiakaskokemuksen kehittämiseen.

Yksilöt:

Autan ihmisiä, jotka haluavat kasvaa ja kehittyä, joko nykyisessä roolissa tai kasvaa kohti uutta. Tätä voi olla esimerkiksi asiantuntijabrändin kehittäminen ja kirkastaminen. Yrittäjyyden kirkastaminen ja yrittäjyyspolun rakentaminen sekä liiketoiminnan sparraaminen. Esimiestyön ja johtajuuden kasvupoluilla kehittyminen. Tai ihan muuten vain sparrailu.

Mihin valmennustyylini perustuu?

En usko ihmetekoihin, joten hetkellistä helpotusta en tarjoa. Haluan auttaa muuttamaan ja ratkaisemaan ihmisten kanssa toimimiseen liittyviä haasteita pitkäjänteisesti ja pysyvästi. Sillä kaikki organisaation ja liiketoiminnan ongelmat ovat loppujen lopuksi käyttäytymisongelmia. Voin tukea ja auttaa yksittäisiä henkilöitä tai isoja ryhmiä. Jos haluat edetä nopeasti, mene yksin. Jos haluat edetä pitkälle, mene yhdessä.

Mitä en halua tehdä?

En ole yksittäisen prosessin kehittäjä. Minä innostun ihmisistä.

Olen parhaimmillani, kun saan ratkoa ihmisiin, vuorovaikutukseen sekä käyttäytymiseen liittyviä haasteita. Väitän, että ihmisyys on uusi kova! Jos et ymmärrä ihmistä, erilaisuutta ja käyttäytymistä, et voi johtaa liiketoimintaakaan, kuten Patrick Lencioni totesi.

Palveluliiketoiminnan kehittämisen projekteja      

Esimiestyön kehittämisen prosesseja    

Yrittäjäsparrauksia    

Johtoryhmä valmennuksia    

Myynninkehittämisen kokonaisuuksia kotimaassa ja kansainvälisiä    

Insinööreistä ihmisiä        henkilöä

Luentoja ja puhuja keikkoja    

Asiantuntijakuvan kirkastamsia ja henkilöbrändäyksiä    

HEIDI MOILANEN

Autan organisaatiota ymmärtämään ja puhumaan paremmin ihmistä.

YHTEISTYÖKUMPPANIT

Milestone Oy
MLP
Letski

YHTEYSTIEDOT 

+358 44 525 3990
heidi@hoomoilanen.fi